При над 50% сградна инсталация в кооперацията даваме мнение до месец

При над 50% сградна инсталация в кооперацията даваме мнение до месец

Собственикът дължи за парно, освен ако партидата не е на наемателя

Когато повече от 50% от радиаторите, в топлофицирана кооперация са изключени и енергията, отделена от сградната инсталация, е по-голяма от тази за отопление на имотите топлопреносното предприятие е длъжно писмено да уведоми клиентите в сградата, като им каже колко са изключените радиатори, кога ще извърши обследване на инсталациите и какво ще е прогнозното разпределение. Потребителите пък имат един месец, за да дадат становище по мерките, които им предлагат от "Топлофикация".

От 1 юли поскъпване на газа с 16% вдига цената на топлото

От 1 юли поскъпване на газа с 16% вдига цената на топлото

Поскъпването на природния газ с около 16%, което най-вероятно ще бъде поискано от „Булгаргаз“, ще доведе до неминуемо до ръст на цените на топлоенергията. Според председателя на КЕВР Иван Иванов след като петролът в последно време скок от 20 на сто, то подобно искане е реално.