Многострадалните  конкурси

Многострадалните конкурси

Всяко решение за паметниците в София е многострадално. Освен че винаги се съпътства от яростна битка „за“ и „против“, дебатът изважда на светло дремещи страсти, които нямат нищо общо с естетиката.