Връчиха удостоверения за грамотност по проект

Връчиха удостоверения за грамотност по проект "Нов шанс за успех"

Кметът на община Пещера Йордан Младенов връчи удостоверения за ограмотяване и придобиване на компетентност от прогимназиалния етап на 60 души, които преминаха курс по проект „Нов шанс за успех”.

Оценяват 5 000 шестокласници дали разбират какво четат

Оценяват 5 000 шестокласници дали разбират какво четат

5 000 ученици в 6 клас ще участват в оценяване, за да бъде определено разбират ли какво четат или каква е тяхната четивна грамотност. Това предвижда Планът за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година, който бе приет от Министерския съвет днес. Според определението на ЮНЕСКО, че под четивна грамотност следва да се разбира: „съвкупност от умения, включващи четене и писане, възприемане в техния социален контекст”, няма друг по-подходящ учебен предмет от български език и литература, в който да се изграждат тези умения.