Надзорните фирми без договори с лаборатории на строителя

Надзорните фирми без договори с лаборатории на строителя

С промените в ЗУТ за две провинения в рамките на 3 години им отнемат удостоверенията

Фирмите за строителен надзор няма да могат да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Това предвиждат промените в Закона за устройство на територията, публикувани на интернет страницата на МРРБ и в портала за обществени консултации.

Е-следене за всяка цепеница от гората до търговеца

Е-следене за всяка цепеница от гората до търговеца

Хартиените дневници на горските отиват в историята

Добивът и превозът на дървен материал да се следят по електронен път и напълно да отпаднат хартиените документи в сектора. Това е записано в промени на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, внесени от земеделското и вътрешното министерства, предложени за обществено обсъждане до 15 август.

Фандъкова с три предложения за Борисовата градина

Фандъкова с три предложения за Борисовата градина

Три предложения за Борисовата градина даде по време на общественото обсъждане кметът Йорданка Фандъкова. Първото е, че не е необходимо да се възстановява климатичното училище, което е било построено през 30-те години в парка. Според кмета Конната база и игрищата на Спортна София трябва да си останат, там където се намират и в момента, въпреки че проектът на подробен устройствен план предвижда базата да се премести в горната част на градината,в лесопарковата част до Симеоновското шосе.

Управители на 4-звездни хотели само висшисти с чужд език

Управители на 4-звездни хотели само висшисти с чужд език

Предлагат регламентация на безопасната експлоатация на басейните

Управители на 4-звезден хотели само висшисти с чужд език ще могат да стават само висшисти с четиригодишен стаж в сферата на туризма. Това се предлага в един от публикуваните за обществено обсъждане два проекта на наредби на ресорното министерство.

Поне 3 оферти за доставки на мляко и плодове за децата

Поне 3 оферти за доставки на мляко и плодове за децата

Едната задължително от производител

Поне от три оферти трябва да се избират изпълнителите на доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се финансират през Държавен фонд „Земеделие“. Това се предлага в проект за постановление за промяна и допълнение на съответната наредба за прилагането им.

Купуваме си нива, 7 години не я застрояваме

Купуваме си нива, 7 години не я застрояваме

Офшорките и дружества с акции на приносител без право на земеделски имоти

След придобиването на право на собственост върху земеделски земи, новият притежател на имота 7 години да няма правото да променя предназначението им да могат да ги застрояват. Това става ясно от написаното в проектозакона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане.

В края на десетилетието броим земеделците

В края на десетилетието броим земеделците

Анкетирането на фермерите ще се проведе от 1 септември до 18 декември 2020 г.

Проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в България през 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане, съобщават от БНР. Анкетирането на земеделските стопанства ще се проведе от 1 септември до 18 декември 2020 г.

Геодезисти ще могат да издават кадастрални скици

Геодезисти ще могат да издават кадастрални скици

С предложените законови промени се ускорява обслужването на гражданите

Геодезисти, ще могат да издават кадастрални скици. Това ще стане възможно с предложените от МРРБ промени на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), кито са публикувани в портала за обществени консултации. Тези лица, придобили правоспособност по реда на този нормативен документ ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги.

Домакинствата без водомери ще плащат разликата в кубиците на общия и индивидуалните уреди

Домакинствата без водомери ще плащат разликата в кубиците на общия и индивидуалните уреди

Поне веднъж годишно физическа проверка и отчет на приборите с дистанционно отчитане

Количествата вода, използвана за общи нужди в жилищните сгради в режим на етажна собственост вече ще бъдат начислявани само на домакинствата без водомери. Начисляването по равно ще става, само, ако всички са изрядни. Досега ги начисляваха на абонатите пропорционално на потреблението им. Това предвижда новата Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, която е публикувана за обществено обсъждане, съобщиха от МРРБ.

Разделят плажовете по морето на 4 основни групи

Разделят плажовете по морето на 4 основни групи

Заповедите за концесията им ще подлежат на предварително изпълнение

Морските плажове у нас нас да бъдат разделени на на 4 основни групи. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предложенията към законопроекта за редакцията на нормативния документ могат да се подават до 7 септември.