Мръсотията в обора разваля млякото

Мръсотията в обора разваля млякото

На животните трябва да се дават и сочни фуражи

Метеорологичните условия и традиционната за месеца снежна покривка налагат през месец декември оборния тип отглеждане на селскостопанските животни.