300 работници напразно търсят 1,5 млн. лв. от грък

300 работници напразно търсят 1,5 млн. лв. от грък

300 бивши работници и служители на радневското предприятие „Ремотекс М“ ЕООД  не могат да получат дължимите им работни заплати в размер на около 1,5 млн лв поради бавеща се съдебна процедура за обявяването на дружеството в несъстоятелност. Искането за несъстоятелност бе направено през м.г. пред Софийски градски съд от ИА „Главна инспекция по труда“ с аргумента, че е констатирано системно неплащане на заплатите. И до момента делото не може да започне заради процедурни пречки. Сред тях е и освобождаването на последните двама управители и неназначаването на нови, станало ясно на 22 януари.

Внесоха иск за несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

Внесоха иск за несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

В Окръжен съд - Добрич са постъпили две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД - село Църква, съобщават от съдебната институция. Исковите молби са внесени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София и „Енерго Про Продажби"АД - Варна заради неизплатени трудови възнаграждения на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия.