Остава забраната за достъп на коли в Морската градина на Варна

Остава забраната за достъп на коли в Морската градина на Варна

Забраната за достъп до автомобили в „Приморски парк“ във Варна остава в сила, а извършваната контролна дейност от служителите на „Общинска полиция“ във връзка с поставените знаци В2 и Т17 продължава.

След смъртта на дете: Забраняват колите в Морската градина във Варна

След смъртта на дете: Забраняват колите в Морската градина във Варна

Комисията по безопасност на движението към Община Варна реши на свое заседание да предложи достъпът на автомобили в Морската градина да бъде забранен чрез актуализация на наскоро приетия Генерален план за организация на движението в общината.