Порожанов с несъответствия в имотната декларация

Порожанов с несъответствия в имотната декларация

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов е подал декларация за имущество и интереси за 2018 г., чието съдържание не съответства с действителността. Това е показала проверка на комисията „Антикорупция“ на всички декларирани данни и обстоятелства от Порожанов, включително и за лицето, за което декларира, че се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, съобщиха от КПКОНПИ.