Над 30 000 стопани получиха пари по механизма за финансова дисциплина

Над 30 000 стопани получиха пари по механизма за финансова дисциплина

ДФ „Земеделие“ е изплатила над 18,7 млн. лева на над 30 000 земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2018 при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина) съгласно правилата на ЕС.