6 млн. евро влизат в малките стопанства

6 млн. евро влизат в малките стопанства

През 2020 г. се предвижда да се проведе прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” по Програма за развитие на селските райони.

Дребните земеделци ще кандидатстват за преработка на собствена продукция

Дребните земеделци ще кандидатстват за преработка на собствена продукция

Започва прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от МЗХГ. Ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 6000 и 7999 евро.

Една седмица отсрочка за стопаните на домашни прасета

Една седмица отсрочка за стопаните на домашни прасета

С една седмица се удължава срокът, който имат стопаните в област Пазарджик, за да заколят доброволно прасетата от личните си стопанства, каза след срещата си с кметовете на 31 села от община Пазарджик министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

ДФЗ отвори прием за помощта за малки стопанства

ДФЗ отвори прием за помощта за малки стопанства

До 30 септември 2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“.