Стартира прием по новата мярка за инвестиции от лозаро-винарската програма

Стартира прием по новата мярка за инвестиции от лозаро-винарската програма

От 17 до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно, съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Започва прием на заявления по новата лозаро-винарска програма

Започва прием на заявления по новата лозаро-винарска програма

От 28 януари до 8 февруари се отваря първият прием на заявления по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съобщиха от ДФ "Земеделие".

Новата лозаро-винарска програма тръгва от 28 януари

Новата лозаро-винарска програма тръгва от 28 януари

От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.