Всеки трети над 15 години е с високо кръвно

Всеки трети над 15 години е с високо кръвно

Всеки трети над 15-годишна възраст в България е с високо кръвно налягане. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. Това съобщиха от Българска лига по хипертония и уточниха, че сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в светаа като заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30-45 процента.