Да дочакаш писмо от ... чиновник

Да дочакаш писмо от ... чиновник

Да дочакаш писмо от .... чиновник. Точно така може да се нарече сега „съществуващият“ ред за уведомяване на открита инфекция при кръводаряване.