Обсъждат изпълнението на Европейския стълб на социалните права

Обсъждат изпълнението на Европейския стълб на социалните права

Европейска конференция на високо равнище на тема "Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати" ще се състои днес в Националния дворец на културата в София. 

Ползваме повторно под 50% от строителните отпадъци

Ползваме повторно под 50% от строителните отпадъци

Много области са без инсталации за рециклиране

Под половината от строителните отпадъци у нас се рециклират. Това обяви по време на тематична конференция в София доц. Румяна Захариева от УАСГ. По думите й през 2015 г. официалната статистика е отчела 53%, но експертът смята, че не са били обхванати всички законни места за депонирането им или инсталации за оползотворяването им.

Представят новия план за иновации на Европейската комисия

Представят новия план за иновации на Европейската комисия

Представят новия 7-годишен план за иновации на Европейската комисия за 100 млрд. евроконференция по време на конференцията „Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“.

Разработват мерки за равенство на мъжете и жените на пазара на труда

Разработват мерки за равенство на мъжете и жените на пазара на труда

Българското правителство поставя специален акцент върху разработването на мерки за равно участие на жените и мъжете на пазара на труда, по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот, достъп до професионално обучение и квалификация. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на 107-та редовна сесия на Международната конференция на труда в Женева, Швейцария.

Кампания за отпадане на такси в детските градини

Кампания за отпадане на такси в детските градини

Кампания за отпадане на таксите в детските градини започва на 1 юни, обяви омбудсманът Мая Манолова по време на полско-българска конференция на тема "Правата на детето в исторически и съвременен контекст." Зад инициативата стоят още родители и неправителствени организации.

Предлагат единна стратегия за енергийна ефективност в туризма

Предлагат единна стратегия за енергийна ефективност в туризма

В сферата туризма трябва да се прилага единна стратегия за енергийна ефективност. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова преди Международната конференция за макрорегионално сътрудничество в областта на туризма и енергетиката, провела се днес в София.