Имотни скици се издават вече на 1180 гишета в страната

Имотни скици се издават вече на 1180 гишета в страната

Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна, съобщават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Геодезисти ще могат да издават кадастрални скици

Геодезисти ще могат да издават кадастрални скици

С предложените законови промени се ускорява обслужването на гражданите

Геодезисти, ще могат да издават кадастрални скици. Това ще стане възможно с предложените от МРРБ промени на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), кито са публикувани в портала за обществени консултации. Тези лица, придобили правоспособност по реда на този нормативен документ ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги.