Половината от хората с увреждания с по-висока помощ

Половината от хората с увреждания с по-висока помощ

144 335 повече инвалиди вземат интеграционни добавки

Над 305 000 от всички 641 000 хора с увреждания у нас получават по-голяма месечна финансова подкрепа по новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) в сравнение с получаваните до 31.12.2018 г., сочи статистиката на Агенцията за социално подпомагане.

Интеграционните добавки влизат Закона за интеграция на хората с увреждания

Интеграционните добавки влизат Закона за интеграция на хората с увреждания

Текстовете, които определят размера на интеграционните добавки да бъдат уредени в Закона за интеграция на хората с увреждания, а не в правилника за прилагането му, както е в момента. За това работи екипът на социалния министър, стана ясно от изказване на Бисер Петков. Те ще бъдат внесени за гласуване в Народното събрание в петък.