Удължават срока за подмяна на касовите апарати

Удължават срока за подмяна на касовите апарати

Фирмите затруднени да покрият новите изисквания

С още четири месеца да се удължи срокът до края на който търговските обекти, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да го вържат с Националната агенция за приходите, предлага финансовото министерство.

ЕС приема нови правила за торовете в земеделието

ЕС приема нови правила за торовете в земеделието

Продуктите без знака "СЕ" няма да се продават зад граница

Съветът на ЕС съобщи, че е приел правилата за уеднаквяване на изискванията за торове, произведени от фосфатни минерали и от органични или вторични суровини. Занапред само торове, които отговарят на изисквания за високо качество и безопасност, ще може да се продават свободно в ЕС.

Въвеждат 7% праг на биогоривата

Въвеждат 7% праг на биогоривата

Парламентът прие на първо четене въвеждане на праг от 7% на конвенционалните биогорива, който може да бъде отчетен като изпълнение на 10-процентния задължителен дял на енергията от възобновяеми енергийни източници в крайното потребление на енергия в транспорта до 2020 г.

7% от слънчевите очила се оказаха менте

7% от слънчевите очила се оказаха менте

В НАЧАЛОТО НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН

Около 7% от проверените слънчеви очила в търговската мрежа в цялата страна не отговарят на изискванията, т. е. са менте. Това показаха резултатите от масовите проверки на инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), предоставени за „Монитор“.