Сушата попречи на вегетацията в края  на годината

Сушата попречи на вегетацията в края на годината

През м. декември 2019 г. агрометеорологичните условия се характеризираха с температури над нормата и валежи под нормата за този сезон от годината. Стойностите на средната месечна температура на въздуха варираха от 2.1°С, в София до 7.8°С във Варна.

Агрометеорологична прогноза за периода 15 – 21.07.2019 г.

Агрометеорологична прогноза за периода 15 – 21.07.2019 г.

В началото на следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от неустойчиво време с превалявания, като вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при температури близки до климатичните норми.