Бизнесът поиска токът и от малките и ВЕИ на свободния пазар

Бизнесът поиска токът и от малките и ВЕИ на свободния пазар

НЕК отвърна, че изпълнява закона приет от парламента

Националната електрическа компания (НЕК) трябва да пусне на свободния пазар електроенергията сегмент „Ден напред“, произведена от малките ВЕИ централи, вместо да я продава чрез сключването на двустранни договори. Това е становището на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално представени бизнесорганизации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.

На 11-то място сме в ЕС по възобновяема енергия

На 11-то място сме в ЕС по възобновяема енергия

България се нарежда на 11-то място в Европейския съюз (ЕС) по използване на възобновяема енергия за отопление или охлаждане. Това показват данни на Евростат за 2017 година. За периода зелената енергия е представлявала 29.9% от общата енергия, използвана за отопление или охлаждане.

Евростат: България достигна нивото на зелена енергия за 2020 г.

Евростат: България достигна нивото на зелена енергия за 2020 г.

Швеция с най-много ВЕИ-та

България е сред страните в Европейския съюз (ЕС), достигнала необходимите нива на зелена енергия за 2020 г. Това сочат данни на Евростат. Всяка страна-членка трябва да достигне 20% до 2020 г. и 32% до 2030 г. според изискванията на ЕС.