По 150 инвалиди на ден подават заявление за безплатна винетка

По 150 инвалиди на ден подават заявление за безплатна винетка

Над 55 000 хора с увреждания от цялата страна са подали документи за безплатна винетка, съобщиха от социалното министерство. За сравнение през 2018г. тези, които са получили безплатен стикер са били над 228 000.

Новата лозаро-винарска програма тръгва от 28 януари

Новата лозаро-винарска програма тръгва от 28 януари

От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Приемът на заявления по мярка 14 от ПРСР според мястото на обекта

Приемът на заявления по мярка 14 от ПРСР според мястото на обекта

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект.