Одиторите против промяна на праговете за проверки на фирмите

Одиторите против промяна на праговете за проверки на фирмите

Експерт-счетоводителите се обявиха против увеличаване на праговете на задължителните одити на фирмите. Евентуалното завишаване на критериите за проверка на финансовите отчети на компаниите би довело до увеличаване на „сивата икономика“, извежда съществена част от стопанския оборот и БВП и създава несигурност у потенциалните инвеститори, коментираха на пресконференция от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).