Евроевангелието - начин на четене

Евроевангелието - начин на четене

Преиначаването на смисъла на правилата сигурно се прави откакто свят светува. За това и народът казва за такива хора, че четат евангелието както дяволът.