Внесоха иск за несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

Внесоха иск за несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

В Окръжен съд - Добрич са постъпили две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД - село Църква, съобщават от съдебната институция. Исковите молби са внесени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София и „Енерго Про Продажби"АД - Варна заради неизплатени трудови възнаграждения на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия.