ГИТ: Отпускът може да се ползва до края на 2-годишната му давност

ГИТ: Отпускът може да се ползва до края на 2-годишната му давност

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година както от работодателя, така и от работника или служителя. От работодателя - поради важни производствени причини. От работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя, информират от Главна инспекция по труда.