4695 са защитените  растения в България

4695 са защитените растения в България

30% белия оман у нас унищожен, Останало е само едно находище на сибирски див тютюн

4695 са защитените растения в България, като по-голямата част от тях – 4100 са записани в Червената книга, съобщиха за „Монитор“ от Министерството на околната среда и водите. Критично застрашени от изчезване са само 595 видове, като такива са алдрованда, венерино пантофче, калопсиев дланокоренник и сибирски див тютюн.