Димитър Маринов, актьор:  Разбирам и вярвам в мечти и вдъхновение

Димитър Маринов, актьор: Разбирам и вярвам в мечти и вдъхновение

Покорно и най-сърдечно благодаря на всички сънародници, които ме отрупаха с комплименти, искрени пожелания и чувства! На всички, които разбраха и оцениха решението ми да скътам нашия трикольор в джоба на сакото си - до сърцето ми. То бе символ на гордост - България и българското!