До 2025 г. 70% от пластмасата трябва да бъде оползотворена

До 2025 г. 70% от пластмасата трябва да бъде оползотворена

Бизнесът предлага нова такса за битови отпадъци

В близкото бъдеще българите можем да караме рециклирани автомобили с оползотворени акумулатори, а бутилките за еднократна употреба за вода също да са от повторно използвана пластмаса. Това предвижда Пакетът “Кръгова икономика”, който бе представен по време на дискусия в Българската стопанска камара (БСК). Очакванията са до 2025 г. 70% от пластмасата да бъде оползотворена така, че изделията от пластмаса да съдържат не само свеж продукт, но и рециклиран.

С 3 080 тона повече битови отпадъци за година

С 3 080 тона повече битови отпадъци за година

Битовите отпадъци са с 3080 тона повече през 2017г. спрямо предходната година, става ясно от данните на Националния статистически инситут. Това е с 6.9% повече спрямо 2016г.

Изчисляват по нова методика такса „смет“

Изчисляват по нова методика такса „смет“

По нова методика за изчисляване на таксата „Битови отпадъци“ работят в Националното сдружение на общините. От 2020 година данък „смет“ ще се изчислява не по данъчната оценка, а по реално изхвърленото количество боклук.