Удвояват всеки лев дарен на банката за храна

Удвояват всеки лев дарен на банката за храна

Земеделският министър добави, че част от стратегията „От фермата до трапезата“, в обявената Зелена сделка и развитието й като конкретни мерки с отделно финансиране, ще спомогне за спиране разхищението на храни и за подкрепа на организации като БХБ. „Тя ще ни даде в много краткосрочен план възможности, чрез които ще можем да намерим взаимни интереси между бизнес и организацията“, посочи Десислава Танева.

Всеки българин пилее по 70 кг храна на година (ОБНОВЕНА)

Всеки българин пилее по 70 кг храна на година (ОБНОВЕНА)

Всеки гражданин на Общността пилее по 173 кг

По около 88 млн. т годна за консумация храна годишно се губят в Европейския съюз (ЕС), което представлява 20% от общия обем произведени храни в Общността. Разходите за производството на тази неконсумирана храна възлизат на 143 млрд. евро, а използваните за производството й суровини - на 261 млн. т, сочат данни на ЕК.

Дарените количества храни намаляват

Дарените количества храни намаляват

Благодетелите плащат ДДС, избягват разходи за премаркиране

Дарените количества храна непрекъснато намаляват, съобщи за „Моитор“ Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка (БХБ). „Оказа се, че законовата промяна (отмяната на ДДС - б.а.), която трябваше да стимулира даряването на храните, не проработи. В момента имаме нова бариера пред даряването на храни с кратък срок на годност. Това е маркировката, която законодателят предвижда да се прави“, поясни тя. През 2017-а, в годината, в която заработи законът, в сравнение с 2016 г. спадът на дарените храни е с 30%. От 270-280 т на 220. От началото на 2018 г. намалението е още по-чувствително, смята тя.