Тото печалби, тираж № 59

Тото печалби, тираж № 59

“6 от 49”: Числа - 10, 15, 22, 36, 37, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 1 по 24 759,10 лв., 4 – 229 по 108,10 лв., 3 – 5621 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 3 731 898,81 лв.

Тото печалби, тираж № 58

Тото печалби, тираж № 58

„6 от 49“: Числа – 3, 6, 12, 23, 35, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 19 по 1759,30 лв., 4 – 688 по 48,60 лв., 3 – 11 148 по 4,20 лв.. ДЖАКПОТ: 3 596 071,28 лв.

Тото печалби, тираж №57

Тото печалби, тираж №57

„6 от 49“: Числа - 3, 15, 17, 19, 31, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 1532,40 лв., 4 – 595 по 41,20 лв., 3 – 10 114 по 3,40 лв. ДЖАКПОТ: 3 412 698,22 лв.

Тото печалби - тираж №49

Тото печалби - тираж №49

"6 от 49": Числа - (16, 19, 23, 37, 42, 45); 6 - няма, 5 - 11 по 2566,20 лв., 4 - по 61,20 лв., 3 - по 4,80 лв.; ДЖАКПОТ: 3 278 188,50 лв.

Тото печалби - тираж №55

Тото печалби - тираж №55

"6 от 49": Числа - (18, 26, 27, 37, 44, 45); 6 - няма, 5 - 7 по 4133,00 лв., 4 - по 107,20 лв., 3 - по 6,20 лв.; ДЖАКПОТ: 3 123 328,99 лв.

Тото печалби - тираж №54

Тото печалби - тираж №54

"6 от 49": Числа - (14, 15, 16, 31, 34, 44); 6 - няма, 5 - 4 по 6616,50 лв., 4 - по 98,00 лв., 3 - по 5,80 лв.; ДЖАКПОТ: 2 964 614,12 лв.

Тото печалби, тираж № 53

Тото печалби, тираж № 53

“6 от 49”: Числа - 10, 19, 37, 39, 47, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 11 по 2019,90 лв., 4 – 295 по 75,30 лв., 3 – 6081 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 2 819 422,78 лв.

Тото печалби - тираж №52

Тото печалби - тираж №52

"6 от 49": Числа - (8, 17, 18, 25, 27, 49); 6 - няма, 5 - 9 по 2945,60 лв., 4 - по 57,00 лв., 3 - по 3,70 лв.; ДЖАКПОТ: 2 697 533,26 лв

Тото печалби - тираж №51

Тото печалби - тираж №51

"6 от 49": Числа - (3, 6, 12, 19, 35, 45); 6 - няма, 5 - 12 по 1880,00 лв., 4 - по 45,00 лв., 3 - по 3,50 лв.; ДЖАКПОТ: 2 552 100,07 лв.

Тото печалби - тираж №49

Тото печалби - тираж №49

"6 от 49": Числа - (9, 11, 15, 16, 25, 26); 6 - няма, 5 - 11 по 2386,30 лв., 4 - по 53,60 лв., 3 - по 4,10 лв.; ДЖАКПОТ: 2 286 818,36 лв.