Тото печалби - тираж №43

Тото печалби - тираж №43

"6 от 49": Числа - (6, 18, 21, 28, 37, 38); 6 - няма, 5 - 9 по 2672,50 лв., 4 - по 59,70 лв., 3 - по 4,20 лв.; ДЖАКПОТ: 4 474 215,35 лв.

Тото печалби - тираж №42

Тото печалби - тираж №42

"6 от 49": Числа - (19, 28, 30, 36, 47, 48); 6 - няма, 5 - 7 по 4208,40 лв., 4 - по 92,60 лв., 3 - по 6,10 лв.; ДЖАКПОТ: 4 342 266,42 лв.

Тото печалби, тираж №41

Тото печалби, тираж №41

„6 от 49“: Числа – 2, 4, 35, 39, 45, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 3 по 9866,10 лв., 4 – 182 по 162,60 лв., 3 – 5227 по 7,90 лв. ДЖАКПОТ – 4 180 656,42 лв.

Тото печалби - тираж №40

Тото печалби - тираж №40

"6 от 49": Числа - (1, 11, 18, 23, 37, 44); 6 - няма, 5 - 8 по 3596,40 лв., 4 - по 50,00 лв., 3 - по 3,90 лв.; ДЖАКПОТ: 4 018 282,20 лв.

Тото печалби - тираж №39

Тото печалби - тираж №39

"6 от 49": Числа - (1, 17, 36, 38, 42, 45); 6 - няма, 5 - 5 по 5033,80 лв., 4 - по 109,40 лв., 3 - по 6,10 лв.; ДЖАКПОТ: 3 860 444,84 лв.

Тото печалби, тираж №38

Тото печалби, тираж №38

"6 от 49": Числа - (9, 25, 34, 35, 40, 42); 6 - няма, 5 - 6 по 5890,40 лв., 4 - по 82,20 лв., 3 - по 5,90 лв.; ДЖАКПОТ: 3 722 369,99 лв.

Тото печалби, тираж №37

Тото печалби, тираж №37

„6 от 49“: Числа - 24, 30, 33, 35, 38, 45. Печалби: 6 - няма, 5 – 8 по 3076,50 лв., 4 – 332 по 74,10 лв., 3 – 6710 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 3 528 484,12 лв.

Тото печалби, тираж №36

Тото печалби, тираж №36

"6 от 49": Числа - (2, 11, 15, 37, 40, 46); 6 - няма, 5 - 4 по 8300,40 лв., 4 - по 76,70 лв., 3 - по 5,60 лв.; ДЖАКПОТ: 3 393 466,06 лв.

Тото печалби, тираж №35

Тото печалби, тираж №35

"6 от 49": Числа - (1, 10, 20, 21, 34, 43); 6 - няма, 5 - 6 по 4078,50 лв., 4 - по 73,30 лв., 3 - по 4,90 лв.; ДЖАКПОТ: 3 211 322,82 лв.

Тото печалби, тираж №34

Тото печалби, тираж №34

"6 от 49": Числа - (7, 13, 14, 30, 33, 46); 6 - няма, 5 - 16 по 3006,60 лв., 4 - по 67,30 лв., 3 - по 5,30 лв.; ДЖАКПОТ: 3 077 075,79 лв.