Тото печалби, тираж № 82

Тото печалби, тираж № 82

„6 от 49“: Числа - 7, 17, 18, 29, 39, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4934,50 лв., 4 – 600 по 49,30 лв., 3 – 10 509 по 3,90 лв. ДЖАКПОТ: 3 498 229,64 лв.

Тото печалби, тираж № 81

Тото печалби, тираж № 81

„6 от 49“: 1, 13, 17, 30, 43, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 13 по 2299,10 лв., 4 – 456 по 65,50 лв., 3 – 8183 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 3 335 807,52 лв.

Тото печалби, тираж №80

Тото печалби, тираж №80

"6 от 49": Числа - 15, 18, 27, 35, 45, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 4 069,90 лв., 4 - 461 по 61,80 лв., 3 - 7891 по 5,00 лв., ДЖАКПОТ: 3 171 843,82 лв.

Тото печалби, тираж №79

Тото печалби, тираж №79

"6 от 49": Числа - 2, 9, 28, 37, 39, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 3 923,50 лв., 4 - 365 по 64,50 лв., 3 - 6904 по 4,80 лв., ДЖАКПОТ: 3 015 552,62 лв.

Тото печалби, Тираж №78

Тото печалби, Тираж №78

"6 от 49": Числа - 1, 8, 16, 21, 27, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 2 331,90 лв., 4 - 515 по 54,30 лв., 3 - 9849 по 4,00 лв., ДЖАКПОТ: 2 886 409, 55 лв.

Тото печалби, тираж №77

Тото печалби, тираж №77

"6 от 49": Числа - 2, 7, 14, 26, 30, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 19 по 1 225,90 лв., 4 - 489 по 47,60 лв., 3 - 8690 по 3,70 лв., ДЖАКПОТ: 2 732 899, 55 лв.

Тото печалби, тираж №76

Тото печалби, тираж №76

"6 от 49": Числа - 27, 30, 33, 34, 43, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 6 303,40 лв., 4 - 272 по 115,90 лв., 3 - 6500 по 6,80 лв., ДЖАКПОТ: 2 605 123,89 лв.

Тото печалби, тираж №75

Тото печалби, тираж №75

"6 от 49": Числа - 11, 13, 19, 21, 44, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 3 910,50 лв., 4 - 365 по 64,30 лв., 3 - 7871 по 4,20 лв., ДЖАКПОТ: 2 432 222,78 лв.

Тото печалби, Тираж №74

Тото печалби, Тираж №74

"6 от 49": Числа - 15, 19, 36, 43, 45, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 9 211,50 лв., 4 - 236 по 117,10 лв., 3 - 5818 по 6,60 лв., ДЖАКПОТ: 2 303 504,70 лв.

Тото печалби, тираж №73

Тото печалби, тираж №73

„6 от 49“: Числа – 1, 12, 16, 35, 39, 48. Печалби: 6 – няма, 5 – 1 по 27 689,50 лв., 4 – 272 по 101,80 лв., 3 – 5503 по 7,00 лв. ДЖАКПОТ: 2 151 903,33 лв.