Тото печалби, тираж №97

Тото печалби, тираж №97

"6 от 49": Числа - 19, 21, 29, 30, 39, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 4 036,20 лв., 4 - 324 по 74,70 лв., 3 - 6914 по 4,90 лв., ДЖАКПОТ: 3 509 203,65 лв.

Тото печалби, тираж № 96

Тото печалби, тираж № 96

„6 от 49“: Числа – 3, 5, 20, 31, 33, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4793,90 лв., 4 – 637 по 45,20 лв., 3 – 11 008 по 3,60 лв. ДЖАКПОТ: 3 376 350,16 лв.

Тото печалби, тираж № 95

Тото печалби, тираж № 95

„6 от 49“: Числа - 24, 31, 37, 40, 44, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 2738,30 лв., 4 – 322 по 76,50 лв., 3 – 6349 по 5,40 лв. ДЖАКПОТ: 3 218 554,48 лв.

Тото печалби, тираж №94

Тото печалби, тираж №94

"6 от 49": Числа - 3, 9, 20, 30, 39, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 15 по 1 886,70 лв., 4 - 604 по 46,90 лв., 3 - 10154 по 3,90 лв., ДЖАКПОТ: 3 083 355,04 лв.

Тото печали, тираж №93

Тото печали, тираж №93

"6 от 49": Числа - 3, 5, 24, 25, 30, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 8 114,10 лв., 4 - 467 по 52,10 лв., 3 - 9849 по 3,40 лв., ДЖАКПОТ: 2 928 104,29 лв.

Тото печалби, тираж №92

Тото печалби, тираж №92

„6 от 49“: Числа – 23, 29, 30, 40, 44, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 8530,40 лв., 4 – 240 по 142,20 лв., 3 – 6140 по 7,70 лв. ДЖАКПОТ: 2 794 562,83 лв.

Тото печалби, тираж №91

Тото печалби, тираж №91

"6 от 49": Числа - 2 ,19, 32, 37, 39, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 12 134,50 лв., 4 - 333 по 72, 90 лв., 3 - 6596 по 5,10 лв., ДЖАКПОТ: 2 607 373,33 лв.

Тото печалби, тираж № 90

Тото печалби, тираж № 90

„6 от 49“: Числа - 13, 21, 24, 25, 33, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 11 по 3083,30 лв., 4 – 629 по 53,90 лв., 3 – 10 948 по 4,30 лв. ДЖАКПОТ: 2 474 234,26 лв.

Тото печалби, тираж №89

Тото печалби, тираж №89

„6 от 49“: Числа - 1, 9, 20, 33, 35, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 3038,30 лв., 4 – 363 по 67,00 лв., 3 -7557 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 2 288 173,21 лв.

Тото печалби, тираж №88

Тото печалби, тираж №88

"6 от 49": Числа - 4, 15, 16, 25, 29, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 4 703,80 лв., 4 - 461 по 61,20 лв., 3 - 8682 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 154 829,28 лв.