Тото печалби, тираж №5

Тото печалби, тираж №5

"6 от 49": Числа - 2, 8, 15, 18, 25, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 2 785,80 лв., 4 - 733 по 49,40 лв., 3 - 12901 по 3,90 лв. ДЖАКПОТ: 6 130 648,97 лв.

Тото печалби, тираж №4

Тото печалби, тираж №4

"6 от 49": Числа - 21, 24, 31, 36, 38, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 5 826,50 лв., 4 - 478 по 97,50 лв., 3 - 9205 по 7,10 лв. ДЖАКПОТ: 5 931 975,24 лв.

Тото печалби, тираж №3

Тото печалби, тираж №3

„6 от 49“: Числа – 8, 13, 28, 34, 36, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 6895,20 лв., 4 – 500 по 69,00 лв., 3 – 9619 по 5,00 лв. ДЖАКПОТ: 5 676 266,02 лв.

Тото печалби, тираж №2

Тото печалби, тираж №2

"6 от 49": Числа - 4, 10, 13, 23, 43, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 3 554,50 лв., 4 - 679 по 52,40 лв., 3 - 12518 по 4,00 лв. ДЖАКПОТ: 5 487 133,08 лв.

Тото печалби, тираж № 1

Тото печалби, тираж № 1

„6 от 49“: Числа – 8, 18, 27, 45, 47, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 3952,90 лв., 4 – 439 по 54,00 лв., 3 – 7418 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 5 292 136,32 лв.

Тото печалби, тираж №103

Тото печалби, тираж №103

"6 от 49": Числа - 12, 20, 26, 29, 39, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 4 034,60 лв., 4 - 648 по 87,20 лв., 3 - 11101 по 7,10 лв. ДЖАКПОТ: 4 712 238,69 лв.

Тото печелби, тираж №102

Тото печелби, тираж №102

"6 от 49": Числа - 11, 14, 16, 23, 34, 35. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 5 197,10 лв., 4 - 525 по 69,30 лв., 3 - 11281 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 4 402 366,46 лв.

Тото печалби, тираж №101

Тото печалби, тираж №101

"6 от 49": Числа - 1, 2, 9, 17, 32, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 3 704,30 лв., 4 - 621 по 47,70 лв., 3 - 11437 по 3,60 лв. ДЖАКПОТ: 4 202 788,46 лв.

Тото печалби, тираж №100

Тото печалби, тираж №100

"6 от 49": Числа - 29, 32, 36, 40, 42, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 6 684,20 лв., 4 - 286 по 116,90 лв., 3 - 6070 по 7,70 лв. ДЖАКПОТ: 4 040 213,72 лв.

Тото печалби, тираж № 99

Тото печалби, тираж № 99

„6 от 49“: Числа – 3, 7, 26, 29, 32, 35. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4661,30 лв., 4 – 517 по 54,10 лв., 3 – 10357 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 3 856 868,60 лв.