Тото печалби, тираж №75

Тото печалби, тираж №75

"6 от 49": Числа - 11, 13, 19, 21, 44, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 3 910,50 лв., 4 - 365 по 64,30 лв., 3 - 7871 по 4,20 лв., ДЖАКПОТ: 2 432 222,78 лв.

Тото печалби, Тираж №74

Тото печалби, Тираж №74

"6 от 49": Числа - 15, 19, 36, 43, 45, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 9 211,50 лв., 4 - 236 по 117,10 лв., 3 - 5818 по 6,60 лв., ДЖАКПОТ: 2 303 504,70 лв.

Тото печалби, тираж №73

Тото печалби, тираж №73

„6 от 49“: Числа – 1, 12, 16, 35, 39, 48. Печалби: 6 – няма, 5 – 1 по 27 689,50 лв., 4 – 272 по 101,80 лв., 3 – 5503 по 7,00 лв. ДЖАКПОТ: 2 151 903,33 лв.

Тото печалби, тираж №72

Тото печалби, тираж №72

Падна джакпотът в 6/49

"6 от 49": Числа - 10, 15, 30, 34, 35, 48. Печалби: 6 - 1 по 2 270 566,80 лв., 5 - 2 по 13 193,10 лв., 4 - 288 по 91,60 лв., 3 - 6031 по 6,10 лв., ДЖАКПОТ: 2 000 000,00 лв.

Тото печалби, Тираж №71

Тото печалби, Тираж №71

"6 от 49": Числа - 6, 13, 24, 26, 31, 34. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 1 638,10 лв., 4 - 626 по 36,60 лв., 3 - 9808 по 3,30 лв., ДЖАКПОТ: 2 125 813, 61 лв.

Тото печалби, тираж № 67

Тото печалби, тираж № 67

„6 от 49“: Числа - 23, 24, 26, 34, 40, 47. Печалби: 6 – няма, 5 – 3 по 8773,60 лв., 4 – 369 по 71,30 лв., 3 – 7129 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 5 015 465,22 лв.

Тото печалби,  тираж №66

Тото печалби, тираж №66

"6 от 49": Числа - 9, 10, 15, 17, 22, 37. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 6 102,30 лв., 4 - 549 по 55,60 лв., 3 - 10702 по 4,00 лв., ДЖАКПОТ: 4 871 071,02 лв.

Тото печалби, тираж №65

Тото печалби, тираж №65

"6 от 49": Числа - 3, 9, 13, 14, 23, 44. Печалби: 6 - няма, 5- 10 по 4 021.40 лв., 4- 701 по 57.40 лв., 3- 12057 по 4,60 лв., ДЖАКПОТ: 4 703 686,41 лв.

Тото печалби, тираж № 59

Тото печалби, тираж № 59

“6 от 49”: Числа - 10, 15, 22, 36, 37, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 1 по 24 759,10 лв., 4 – 229 по 108,10 лв., 3 – 5621 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 3 731 898,81 лв.

Тото печалби, тираж № 58

Тото печалби, тираж № 58

„6 от 49“: Числа – 3, 6, 12, 23, 35, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 19 по 1759,30 лв., 4 – 688 по 48,60 лв., 3 – 11 148 по 4,20 лв.. ДЖАКПОТ: 3 596 071,28 лв.