Тото печалби, тираж №28

Тото печалби, тираж №28

„6 от 49“: Числа – 7, 20, 28, 38, 48, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 5771,20 лв., 4 – 507 по 60190 лв., 3 – 9182 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 5 031 721,60 лв.

Тото печалби, тираж №27

Тото печалби, тираж №27

„6 от 49“: Числа – 1, 3, 13, 18, 27, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 21 по 1143,80 лв., 4 – 964 по 26,70 лв., 3 – 13536 по 2,90 лв. ДЖАКПОТ: 4 893 213,97 лв. 

Тото печалби, тираж №26

Тото печалби, тираж №26

„6 от 49“: Числа – 23, 24, 27, 38, 39, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 3092,90 лв., 4 – 459 по 641,90 лв., 3 – 9209 по 4,90 лв. ДЖАКПОТ: 4 777 916,75 лв.

Тото печалби, тираж №25

Тото печалби, тираж №25

„6 от 49“: Числа – 10, 23, 27, 31, 33, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 2313,20 лв., 4 – 665 по 37,20 лв., 3 – 9956 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 4 644 305,12 лв.

Тото печалби, тираж №24

Тото печалби, тираж №24

„6 от 49“: Числа – 6, 8, 21, 22, 32, 37. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 1868,30 лв., 4 – 470 по 68,10 лв., 3 – 8908 по 5,50 лв. ДЖАКПОТ: 4 533 270,30 лв.

Тото печалби, тираж № 23

Тото печалби, тираж № 23

„6 от 49“: Числа – 10, 19, 22, 33, 39, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 1534,80 лв., 4 – 527 по 46,70 лв., 3 – 9064 по 4,10 лв. ДЖАКПОТ: 4 389 785,50 лв.

Тото печалби, тираж № 22

Тото печалби, тираж № 22

„6 от 49“: Числа – 3, 6, 31, 32, 38, 47. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4553,90 лв., 4 – 393 по 74,40 лв., 3 – 9578 по 4,70 лв. ДЖАКПОТ: 4 279 278,68 лв.

Тото печалби, тираж № 21

Тото печалби, тираж № 21

„6 от 49“: Числа – 3, 21, 22, 29, 42,46. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4637,60 лв., 4 – 435 по 68,40 лв., 3 – 8372 по 5,40 лв. ДЖАКПОТ: 4 148 127,77 лв.

Тото печалби, тираж № 20

Тото печалби, тираж № 20

„6 от 49“: Числа – 6, 16, 26, 41, 44, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 19 по 2569,00 лв., 4 – 787 по 66,40 лв., 3 – 10397 по 7,70 лв. ДЖАКПОТ: 4 014 563,90 лв.

Тото печалби, тираж №19

Тото печалби, тираж №19

"6 от 49": Числа - 4, 17, 32, 37, 40, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 2914,20 лв., 4 - 588 по 47,70 лв., 3 - 9181 по 4,70 лв. ДЖАКПОТ: 3 780 269,37 лв.