Тото печалби, тираж № 90

Тото печалби, тираж № 90

„6 от 49“: Числа - 13, 21, 24, 25, 33, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 11 по 3083,30 лв., 4 – 629 по 53,90 лв., 3 – 10 948 по 4,30 лв. ДЖАКПОТ: 2 474 234,26 лв.

Тото печалби, тираж №89

Тото печалби, тираж №89

„6 от 49“: Числа - 1, 9, 20, 33, 35, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 3038,30 лв., 4 – 363 по 67,00 лв., 3 -7557 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 2 288 173,21 лв.

Тото печалби, тираж №88

Тото печалби, тираж №88

"6 от 49": Числа - 4, 15, 16, 25, 29, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 4 703,80 лв., 4 - 461 по 61,20 лв., 3 - 8682 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 154 829,28 лв.

Тото печалби, тираж №87

Тото печалби, тираж №87

Падна джакпотът в 6/49

"6 от 49": Числа - 6, 13, 20, 32, 36, 43. Печалби: 6 - 1 по 4 283 951,70 лв., 5 - 11 по 2 334,50 лв., 4 - 474 по 54,20 лв., 3 - 7920 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 000 000,00 лв.

Тото печалби, тираж № 86

Тото печалби, тираж № 86

„6 от 49“: Числа - 2, 16, 19, 21, 26, 28. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 4015,90 лв., 4 – 572 по 56,20 лв., 3 - 11 319 по 4,00 лв. ДЖАКПОТ: 4 143 073,30 лв.

Тото печалби, тираж №85

Тото печалби, тираж №85

"6 от 49": Числа - 16, 17, 22, 35, 48, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 6 381,80 лв., 4 - 251 по 101,70 лв., 3 - 5829 по 6,10 лв., ДЖАКПОТ: 3 966 825,59 лв.

Тото печалби, тираж №84

Тото печалби, тираж №84

"6 от 49": Числа - 17, 22, 23, 28, 33, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 5 796,30 лв., 4 - 503 по 69,10 лв., 3 - 10062 по 4,80  лв., ДЖАКПОТ: 3 826 785,17 лв.

Тото печалби, тираж № 83

Тото печалби, тираж № 83

„6 от 49“: Числа - 3, 7, 8, 17, 27, 37. Печалби: 6 – няма, 5 – 53 по 473,80 лв., 4 – 1250 по 20,10 лв., 3 – 13 323 по 2,60 лв. ДЖАКПОТ: 3 635 995,14 лв.

Тото печалби, тираж № 82

Тото печалби, тираж № 82

„6 от 49“: Числа - 7, 17, 18, 29, 39, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4934,50 лв., 4 – 600 по 49,30 лв., 3 – 10 509 по 3,90 лв. ДЖАКПОТ: 3 498 229,64 лв.

Тото печалби, тираж № 81

Тото печалби, тираж № 81

„6 от 49“: 1, 13, 17, 30, 43, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 13 по 2299,10 лв., 4 – 456 по 65,50 лв., 3 – 8183 по 5,10 лв. ДЖАКПОТ: 3 335 807,52 лв.