Тото печалби, тираж №97

Тото печалби, тираж №97

"6 от 49": Числа - 19, 21, 29, 30, 39, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 4 036,20 лв., 4 - 324 по 74,70 лв., 3 - 6914 по 4,90 лв., ДЖАКПОТ: 3 509 203,65 лв.

Тото печалби, тираж №94

Тото печалби, тираж №94

"6 от 49": Числа - 3, 9, 20, 30, 39, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 15 по 1 886,70 лв., 4 - 604 по 46,90 лв., 3 - 10154 по 3,90 лв., ДЖАКПОТ: 3 083 355,04 лв.

Тото печали, тираж №93

Тото печали, тираж №93

"6 от 49": Числа - 3, 5, 24, 25, 30, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 8 114,10 лв., 4 - 467 по 52,10 лв., 3 - 9849 по 3,40 лв., ДЖАКПОТ: 2 928 104,29 лв.

Тото печалби, тираж №91

Тото печалби, тираж №91

"6 от 49": Числа - 2 ,19, 32, 37, 39, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 12 134,50 лв., 4 - 333 по 72, 90 лв., 3 - 6596 по 5,10 лв., ДЖАКПОТ: 2 607 373,33 лв.

Тото печалби, тираж №88

Тото печалби, тираж №88

"6 от 49": Числа - 4, 15, 16, 25, 29, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 4 703,80 лв., 4 - 461 по 61,20 лв., 3 - 8682 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 154 829,28 лв.

Тото печалби, тираж №87

Тото печалби, тираж №87

Падна джакпотът в 6/49

"6 от 49": Числа - 6, 13, 20, 32, 36, 43. Печалби: 6 - 1 по 4 283 951,70 лв., 5 - 11 по 2 334,50 лв., 4 - 474 по 54,20 лв., 3 - 7920 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 000 000,00 лв.

Тото печалби, тираж №85

Тото печалби, тираж №85

"6 от 49": Числа - 16, 17, 22, 35, 48, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 6 381,80 лв., 4 - 251 по 101,70 лв., 3 - 5829 по 6,10 лв., ДЖАКПОТ: 3 966 825,59 лв.

Тото печалби, тираж №84

Тото печалби, тираж №84

"6 от 49": Числа - 17, 22, 23, 28, 33, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 5 796,30 лв., 4 - 503 по 69,10 лв., 3 - 10062 по 4,80  лв., ДЖАКПОТ: 3 826 785,17 лв.

Тото печалби, тираж № 83

Тото печалби, тираж № 83

„6 от 49“: Числа - 3, 7, 8, 17, 27, 37. Печалби: 6 – няма, 5 – 53 по 473,80 лв., 4 – 1250 по 20,10 лв., 3 – 13 323 по 2,60 лв. ДЖАКПОТ: 3 635 995,14 лв.

Тото печалби, тираж № 82

Тото печалби, тираж № 82

„6 от 49“: Числа - 7, 17, 18, 29, 39, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4934,50 лв., 4 – 600 по 49,30 лв., 3 – 10 509 по 3,90 лв. ДЖАКПОТ: 3 498 229,64 лв.