Тото печалби, тираж №6

Тото печалби, тираж №6

"6 от 49": Числа - 4, 6, 10, 16, 30, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 27 по 1 552,40 лв., 4 - 1125 по 37,30 лв., 3 - 16416 по 3,60 лв. ДЖАКПОТ: 6 360 584,81 лв.

Тото печалби, тираж №5

Тото печалби, тираж №5

"6 от 49": Числа - 2, 8, 15, 18, 25, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 2 785,80 лв., 4 - 733 по 49,40 лв., 3 - 12901 по 3,90 лв. ДЖАКПОТ: 6 130 648,97 лв.

Тото печалби, тираж №4

Тото печалби, тираж №4

"6 от 49": Числа - 21, 24, 31, 36, 38, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 5 826,50 лв., 4 - 478 по 97,50 лв., 3 - 9205 по 7,10 лв. ДЖАКПОТ: 5 931 975,24 лв.

Тото печалби, тираж №2

Тото печалби, тираж №2

"6 от 49": Числа - 4, 10, 13, 23, 43, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 3 554,50 лв., 4 - 679 по 52,40 лв., 3 - 12518 по 4,00 лв. ДЖАКПОТ: 5 487 133,08 лв.

Тото печалби, тираж №103

Тото печалби, тираж №103

"6 от 49": Числа - 12, 20, 26, 29, 39, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 4 034,60 лв., 4 - 648 по 87,20 лв., 3 - 11101 по 7,10 лв. ДЖАКПОТ: 4 712 238,69 лв.

Тото печелби, тираж №102

Тото печелби, тираж №102

"6 от 49": Числа - 11, 14, 16, 23, 34, 35. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 5 197,10 лв., 4 - 525 по 69,30 лв., 3 - 11281 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 4 402 366,46 лв.

Тото печалби, тираж №101

Тото печалби, тираж №101

"6 от 49": Числа - 1, 2, 9, 17, 32, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 3 704,30 лв., 4 - 621 по 47,70 лв., 3 - 11437 по 3,60 лв. ДЖАКПОТ: 4 202 788,46 лв.

Тото печалби, тираж №100

Тото печалби, тираж №100

"6 от 49": Числа - 29, 32, 36, 40, 42, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 6 684,20 лв., 4 - 286 по 116,90 лв., 3 - 6070 по 7,70 лв. ДЖАКПОТ: 4 040 213,72 лв.

Тото печалби, тираж №98

Тото печалби, тираж №98

"6 от 49": Числа - 12, 13, 15, 19, 32, 33. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 5 058,00 лв., 4 - 442 по 80,10 лв., 3 - 10197 по 4,80 лв., ДЖАКПОТ: 3 703 439,61 лв.