Тото печалби, тираж №25

Тото печалби, тираж №25

„6 от 49“: Числа – 10, 23, 27, 31, 33, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 2313,20 лв., 4 – 665 по 37,20 лв., 3 – 9956 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 4 644 305,12 лв.

Тото печалби, тираж №24

Тото печалби, тираж №24

„6 от 49“: Числа – 6, 8, 21, 22, 32, 37. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 1868,30 лв., 4 – 470 по 68,10 лв., 3 – 8908 по 5,50 лв. ДЖАКПОТ: 4 533 270,30 лв.

Тото печалби, тираж № 23

Тото печалби, тираж № 23

„6 от 49“: Числа – 10, 19, 22, 33, 39, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 1534,80 лв., 4 – 527 по 46,70 лв., 3 – 9064 по 4,10 лв. ДЖАКПОТ: 4 389 785,50 лв.

Тото печалби, тираж № 22

Тото печалби, тираж № 22

„6 от 49“: Числа – 3, 6, 31, 32, 38, 47. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4553,90 лв., 4 – 393 по 74,40 лв., 3 – 9578 по 4,70 лв. ДЖАКПОТ: 4 279 278,68 лв.

Тото печалби, тираж № 21

Тото печалби, тираж № 21

„6 от 49“: Числа – 3, 21, 22, 29, 42,46. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 4637,60 лв., 4 – 435 по 68,40 лв., 3 – 8372 по 5,40 лв. ДЖАКПОТ: 4 148 127,77 лв.

Тото печалби, тираж №19

Тото печалби, тираж №19

"6 от 49": Числа - 4, 17, 32, 37, 40, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 2914,20 лв., 4 - 588 по 47,70 лв., 3 - 9181 по 4,70 лв. ДЖАКПОТ: 3 780 269,37 лв.

Тото печалби, тираж №17

Тото печалби, тираж №17

"6 от 49": Числа - 4, 7, 9, 10, 21, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 15 по 1 746,00 лв., 4 - 740 по 37,90 лв., 3 - 13420 по 3,20 лв. ДЖАКПОТ: 3 500 238,51 лв.

Тото печалби, тираж №16

Тото печалби, тираж №16

"6 от 49": Числа - 11, 33, 37, 44, 45, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 5841,30 лв., 4 - 436 по 93,80 лв., 3 - 9295 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 3 374 528,88 лв.

Тото печалби, тираж №15

Тото печалби, тираж №15

"6 от 49": Числа - 1, 2, 7, 13, 30, 38. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 3 747,00 лв., 4 - 622 по 48,20 лв., 3 - 12262 по 3,40 лв. ДЖАКПОТ: 3 150 214, 02 лв.