Пробивът под гара Пловдив ще струва над 100 млн. евро

Пробивът под гара Пловдив ще струва над 100 млн. евро

Двама министри откриха обновеното приемно здание

Проектът за повдигане на коловозите на жп гара Пловдив и пътно преминаване под тях ще струва над 100 млн. евро. Първият етап от проекта е във финална фаза на изпълнение и предстои скоро да бъдат обявени тръжните процедури