Васил Грудев: „Плащанията за Кампания 2019 са изтеглени по-рано“

Васил Грудев: „Плащанията за Кампания 2019 са изтеглени по-рано“

Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и поетите ангажименти на ръководството за даване на точност, яснота и спазване на съответните графици на плащане, фондът информира земеделските стопани, кога да очакват постъпление по съответните схеми и мерки през следващите 6 месеца.