Енергийната борса затвори при средна цена 48.10 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 48.10 лева за мегаватчас

При средна цена 48.10 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /7 април/.

Енергийната борса затвори при средна цена 88.33 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 88.33 лева за мегаватчас

При средна цена 88.33 лева за мегаватчас бе търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)/, показват данните от търговията при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база ден на доставка 5 март.

Енергийната борса затвори на 105.77 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори на 105.77 лева за мегаватчас

При средна цена 105.77 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка (18 януари).

Енергийната борса затвори на 97.05 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори на 97.05 лева за мегаватчас

При средна цена 97.05 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка (7 януари).

Енергийната борса затвори при средна цена 88.77 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 88.77 лева за мегаватчас

При средна цена 88.77 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /26 ноември/.

Енергийната борса затвори при средна цена 101.20 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 101.20 лева за мегаватчас

При средна цена 101.20 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка (23 октомври).

Енергийната борса затвори при средна цена 108.23 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 108.23 лева за мегаватчас

При средна цена 108.23 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /11 септември/.

Енергийната борса затвори на средно ниво от 136.76 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори на средно ниво от 136.76 лева за мегаватчас

При средна цена 136.76 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /29 август/.

Енергийната борса затвори при средна цена 129.46 лева за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 129.46 лева за мегаватчас

При средна цена 129.46 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /27 август/.

Енергийната борса затвори при средна цена 110.36 лв. за мегаватчас

Енергийната борса затвори при средна цена 110.36 лв. за мегаватчас

При средна цена 110.36 лв. за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред", за доставка във вторник.