15 милиона повече за ранна детска интервенция

15 милиона повече за ранна детска интервенция

За 2020 г. са планирани допълнително 15 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за ранна детска интервенция. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика на конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“. Двудневният форум се организира от УНИЦЕФ. Политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към сериозни инвестиции в ранното детско развитие и закрила на децата, като голяма част от средствата идват от Европейския социален фонд.

Допълнително 60 млн. лв. за заетост на хора с увреждания

Допълнително 60 млн. лв. за заетост на хора с увреждания

Допълнителен ресурс от 60 млн. лв. за субсидирана заетост на хората с увреждания е заделен за 2019г. Това заяви зам.-социалният министър Зорница Русинова. Причината е изключителният интерес на бизнеса към схемата.

Първокласниците с  часове по програмиране

Първокласниците с часове по програмиране

Първокласниците ще се учат как да кодират и програмират. След като тази от учебна година в трети клас бе въведен предметът „Компютърно моделиране“, дигитални създатели ще бъдат и по-малките ученици. Това ще бъде възможно по предстояща процедура „Образование в утрешния ден“, която ще се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обяви изпълнителният директор на програмата Кирил Гератлиев вчера.