Частните инвестиции в кръговата икономика се оценяват на 81 млн. евро

Частните инвестиции в кръговата икономика се оценяват на 81 млн. евро

Заместник-министър на икономиката Лилия Иванова съобщи на форум днес, че частните инвестиции в България в групата от икономическите сектори, които имат значение за кръговата икономика, се оценяват на 81 млн. евро, а това е 0,18 на сто от БВП, което е над средните стойности за Европа, възлизащи на 0,12 на сто. В тези сектори са заети около 59 000 души, а създадената добавена стойност е около 521 млн. евро и нараства 1,2 на сто.