Строители предлагат застрояване на калканите на блоковете

Строители предлагат застрояване на калканите на блоковете

Искат и компенсация за притежателите на парцели в комплексите

Собствениците на терени в междублокови пространства да бъдат компенсирани със съседни регулирани парцели или или със земеделски земи, с възможност за застрояване, а също да се разреши строителството на калкан към вече съществуващите сгради предлагат от Националната асоциация на строителните предприемачи.

Около 30% от новите жилища се купуват с кредит

Около 30% от новите жилища се купуват с кредит

Строители искат електронни разрешителни

Около 30% от новите жилища се купуват с кредит. Това сочат данни на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).