Умуват за по-добро електроснабдяване в селата по Искърското дефиле

Умуват за по-добро електроснабдяване в селата по Искърското дефиле

Цялостна модернизация на възлова станция „Елисейна“, която включва подмяна на енергийното оборудване и въвеждане на система за дистанционно управление - това е една от основните мерки в инвестиционната програма на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за територията на Искърското дефиле, която бе представена днес в министерството на енергетиката пред кметове на няколко населени места от района.