Японски университет БГ изложение за вузове

Японски университет БГ изложение за вузове

Японски университет, който предлага инженерни програми на английски език, както и стипендии за бакалаври и магистри, ще бъде специален гост на изложение с европейски университети у нас. 

Япония и Малайзия привличат БГ студенти

Япония и Малайзия привличат БГ студенти

Нараства и броят на кандидатите да продължат висшето си образованието в по-екзотични страни като Япония и Малайзия. Това отчитат експертите от ЕДЛАНТА след изложението „Европейско образование за успешна кариера“.

Нарастват бг кандидат-студентите за инженерни специалности в чужбина

Нарастват бг кандидат-студентите за инженерни специалности в чужбина

Тази година значително е нараснал процентът на кандидатстващите за инженерни науки в Европа. Основни причини за този бум, според консултантите за висше образование в чужбина от ЕДЛАНТА, са възможността за стажове и практики още по време на следването, както и бързата реализация на пазара след завършване.

МОН прави портал на висшето образование

МОН прави портал на висшето образование

Ще дава информация за културния живот в града на университетите. Привличаме у нас мигрирали българи и чуждестранни студенти

Портал на висшето образование, в който да е поместена информация за университетите и живота в града, в който са, ще стартира Министерството на образованието и науката.

940 хванаха последния влак за Алма матер

940 хванаха последния влак за Алма матер

„Китаистика“, „Арабистика“ и „Японистика“ са вече запълнени

940 кандидат-студенти хванаха последния влак за Алма Матер. От изчакващите 699 по-добро класиране след първите два етапа 207 души са класирани в по-желани специалности, а 492 са останали на същите позиции. На третия етап са класирани нови 251 кандидати.