Окончателно: Избираме формулата за пенсия до 2023 г.

Окончателно: Избираме формулата за пенсия до 2023 г.

До януари 2023 година новите пенсионери ще могат да избират по коя формула да се изчислява индивидуалният им коефициент, за да получат по-висока пенсия. Това стана възможно с промените в в Кодекса за социално осигуряване, които депутатите гласуваха на второ четене. Поправките бяха внесени от ГЕРБ и бяха одобрени единодушно със 102 гласа „за“, без нито един против или въздържал се.

Въвеждат стрес-тестове за допълнителното пенсионно осигуряване

Въвеждат стрес-тестове за допълнителното пенсионно осигуряване

Стрес-тестове за установяване на финансовото състояние на дружеството за допълнително социално осигуряване, предвиждат промени в Кодекса за соцаиално осигуряване, които бяха приети на второ четене от парламента. Те ще бъдат извършвани от Комисията за финансов надзор.

 Въвеждат стрес-тестове за допълнителното пенсионно осигуряване

Въвеждат стрес-тестове за допълнителното пенсионно осигуряване

Депутатите въведоха изискване за осъществяване на надзор, основан на риска, какакто и извършването на стрес-тестове, което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно установяване на потенциални проблеми при допълнителното пенсионно осигуряване. Това стана ясно след като народните представители приеха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване.