Проф. д-р инж. Павел Пенчев: Най-рано след 2 години Перник може да има резервен водоизточник

Проф. д-р инж. Павел Пенчев: Най-рано след 2 години Перник може да има резервен водоизточник

Страната има нужда от 15 пъти повече хидрогеолози

Черпенето на вода от витошките пещери не е добра идея, председателят на УС на Българската асоциация по подземни води (БАПВ)