4 пъти по-голям бюджет за инвестиции в растениевъдството

4 пъти по-голям бюджет за инвестиции в растениевъдството

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. През 2019 г. в направлението беше разпределен ресурс от 3,6 млн. лв. За настоящата бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв., съобщи ДФЗ.

25% по-високи директни плащания за животни през 2020-та

25% по-високи директни плащания за животни през 2020-та

Ще изискват доказване на реализацията само на 1500 кг мляко

Земеделските стопани ще получават с 25% по-висока ставка за първите 50 животни по Схемите за обвързано подпомагане на животни в Кампанията по директни плащания 2020, съобщиха от земеделското министерство.

Васил Грудев: „Плащанията за Кампания 2019 са изтеглени по-рано“

Васил Грудев: „Плащанията за Кампания 2019 са изтеглени по-рано“

Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и поетите ангажименти на ръководството за даване на точност, яснота и спазване на съответните графици на плащане, фондът информира земеделските стопани, кога да очакват постъпление по съответните схеми и мерки през следващите 6 месеца.

„Ало“ измамници се представят за служители на фонд

„Ало“ измамници се представят за служители на фонд "Земеделие"

Държавен фонд "Земеделие" предупреждава земеделските производители, че от началото на годината върви нов вид телефонна измама. Измамниците звънят на мобилните телефони на стопаните и се представят за служители на Разплащателната агенция.

2705 стопани с помощ  за пръсканията

2705 стопани с помощ за пръсканията

ДФ „Земеделие” преведе над 1,45 млн. лв. (1 456 276 лв.) по схемата ”Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2019 г.

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

ДФ „Земеделие“ започна изплащане на средства на одобрените за подпомагане кандидати по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Вече са преведени над 2,2 млн. лева на 210 земеделски стопани. Общо 380 фермери подадоха заявки за второ плащане по мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

Кандидатстването за директните плащания тръгва електронно от Кампания 2020

Кандидатстването за директните плащания тръгва електронно от Кампания 2020

За Кампания 2020 кандидатстването по основните схеми и мерки от директните плащания ще става електронно. Това каза изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев по време на Деветия национален семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).