Тръгнаха плащанията по de minimis на стопаните в Ямболско и Бургаско

Тръгнаха плащанията по de minimis на стопаните в Ямболско и Бургаско

Държавен фонд „Земеделие“ извърши първите плащания по помощта de minimis за общините в Ямболско и Бургаско, засегнати и ограничени поради заболяването чума по дребните преживни животни, съобщиха от ведомството.