Дадоха 15 дни на Брикел да махне неразрешените горива

Дадоха 15 дни на Брикел да махне неразрешените горива

Кмет поръчал на чужди експерти проект за завод за преработка на отпадъци на стойност 180 млн евро

15-дневен срок даде РИОСВ-Стара Загора на ръководството на „Брикел“ ЕАД-Гълъбово да отстрани от площадката на ТЕЦ-а си нерегламентираните в комплексното разрешително гориво: биомаса /слама/ и RDF /неопасни битови отпадъци от местен и вносен произход/.

Екоминистерството спря 6 котела на ТEЦ „Брикел“

Екоминистерството спря 6 котела на ТEЦ „Брикел“

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, днес издаде принудителна административна мярка за спиране на котли №1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“, гр. Гълъбово. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво - биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството.