БФСки проведе годишното си общо събрание

БФСки проведе годишното си общо събрание

Българската федерация по ски проведе днес годишното си общо събрание. Участие в него взеха 18 клуба.

Президентът на БФСки и член на Съвета на ФИС Цеко Минев поздрави участниците и разказа как федерацията е успяла да се справи с всички предизвикателства през последната година в условията на световна пандемия.

Участващите клубове приеха единодушно отчета на Управителния съвет за 2020 г. Представен бе и годишният счетоводен отчет на федерацията изготвен от експерт-счетоводител. Той също бе приет единодушно, както и бе гласувано освобождаването от отговорност на Председателя и членовете на УС през отчетния период.

Участниците в общото събрание избраха и дипломиран експерт – счетоводител за отчетната 2021 г. Приет бе и бюджетът на федерацията за тази година.

В точка разни бяха обсъдени възможностите развитие и запазване на треньорските кадри в зимните спортове. Взето бе решение клубовете да предложат варианта за даване на възможности на младите треньори, които завършват НСА да започнат работа и да останат верни на белите спортове.

"Трябва да направим възможното завършващите НСА с треньорска специалност от направленията на БФСки да имат сигурно бъдеще в ски спорта", заяви президентът на БФСки.

Според Георги Бобев, вицепрезидент на федерацията, ако не се обърне внимание на този сериозен проблем рискуваме до няколко години да няма кой да работи в клубовете.

Клубовете обърнаха отново внимание на проблема с липсата на решение за бъдещето на Витоша, което сериозно спъва работата с младите таланти в белите спортове.  

Пламен Вълков

Назад