Васил Грудев: Извънредна помощ получават всички сектори на селското стопанство

Интервю

Васил Грудев: Извънредна помощ получават всички сектори на селското стопанство

Във връзка с пандемията подготвихме „букет“ от мерки за подпомагане