Без звук

Карикатура за 17.10.2019 г.

Монитор

Расизъм

Карикатура за 16.10.2019 г.

Монитор

Футбол

Карикатура за 15.10.2019 г.

Монитор

Бежанци

Карикатура за 14.10.2019 г.

Монитор

Бежанци

Монитор