Циганско лято

Карикатура за 15.1-.2018 г.

Монитор

Ало измами

Карикатура за 29.10.2018 г.

Монитор

Циганско лято

Карикатура за 25.10.2018 г.

Монитор

Топлофикация

Карикатура за 18.10.2018 г.

Монитор

Поддръжка

Карикатура за 22.10.2018 г.

Монитор

Пестене

Карикатура за 24.10.2018 г.

Монитор