Циганско лято

Карикатура за 15.1-.2018 г.

Монитор

Ало измами

Карикатура за 29.10.2018 г.

Монитор

Циганско лято

Карикатура за 25.10.2018 г.

Монитор

Поддръжка

Карикатура за 22.10.2018 г.

Монитор

Пестене

Карикатура за 24.10.2018 г.

Монитор

Топлофикация

Карикатура за 18.10.2018 г.

Монитор