Права

Карикатура за 17.11.2019 г.

Монитор

Ваксини

Карикатура за 15.11.2019 г.

Монитор

Застрояване

Карикатура за 14.11.2019 г.

Монитор

Вакантно място

Карикатура за 11.11.2019 г.

Монитор

Преход

Монитор

КТБ и КГБ

Карикатура за 7.11.2019 г.

Монитор

Зима

Карикатура за 6.11.2019 г.

Монитор

БДЖ

Карикатура за 5.11.2019 г.

Монитор